Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vicze Gabriella: Nemzetközi projektek a BMK-ban

2011.05.13

Bevezető:

Az élethosszig tartó tanulás, mint új tanulási paradigma ráirányította a figyelmet az iskoláztatás hagyományos életkori határain túl folytatott tanulási tevékenységekre. Korábban az aktív életkort követő időszak tevékenységei között elvétve számoltak a tanulással. Ma azonban merőben más a helyet. Kutatások tucatjai irányulnak azoknak a lehetőségeknek és módszereknek a feltárására, amelyek alkalmasak lehetnek az időskori tanulási igények kielégítésére. Nyugdíjas korban megnövekszik a szabadidő mennyisége. Ennek felhasználása csak az adott nyugdíjas egészségügyi és szociális helyzetétől függ. Viszont egyre nagyobb igény mutatkozik a szabadidejük hasznos eltöltésére. Különböző programok állnak rendelkezésre az idősek számára. Például Újbudán számtalan kedvezményes lehetőség áll az idősek rendelkezésére a 60+ programok keretén belül.

Terepkutatásunk során ellátogattunk a Budapesti Művelődési Házba, ahol Brenner Zsuzsannával beszélgettünk el a nemzetközi kezdeményezésekről és programokról, amit sok esetben az Európai Unió is támogat.

Grundtvig- Slic program:

 

A projekt a „Fenntartható tanulás a közösségben” az Európai Bizottság Grundtvig programjának keretén belül valósult meg. A projekt az egyre idősödő társadalmak kérdéseit és az aktív időskor elősegítését állította előtérbe. A célja az volt, hogy új, gyakorlatias módszereket dolgozzon ki az idősek tudásának és tapasztalatainak áttekintésére, valamint feltérképezze a lehetőségeiket a tanulásban és a közösségi szerepvállalásban. Ez egy újonnan kidolgozott, innovatív műhelymunka-modell keretei között valósult meg. A Budapesti Művelődési Központ jelentős szerepet vállalt ebben a projektben, mivel a képzési program kialakításáért ők feleltek. Első lépésként kisebb kutatást végeztek, ami keretén belül interjúk is készültek egyéni és csoportos szinten is. Figyelembe vették a résztvevők véleményeit, hogy ők hogyan képzelnének el egy ilyen programot. Az interjúalanyok az Őszidő Nyugdíjas Klub és a Művészet és Történelem Szabadegyetem tagjai közül kerültek ki. Szerveztek egy próbaképzést, ahol 13 interjúalanyt vontak be. Fontos ezeknél, az alkalmaknál az alacsony létszám, mivel így kellő figyelem jut mindenkire, és személyre szabottan tudják megvalósítani.

A képzési program kialakításánál figyelembe vették a nemzetközi sajátosságokat, tapasztalatokat is. Ezért a képzési program több lehetőséget hordoz magában, és személyre szabottan lehet alakítani.

A projektben együttműködő partnerekkel a foglalkozást hat ország 103 résztvevőjével tesztelték. Az ideális csoportméret 10-15 fős.

Az értékelés során a résztvevők számos előnyt láttak a műhelyben. A képességek egyénre szabott feltérképezése, az önbecsülés és az önkéntességre való hajlandóság növelésében is hasznosnak bizonyult. A résztvevők felismerték erősségeiket és ráébredtek arra, hogy mekkora értéket képviselnek. A műhely lehetőséget nyújtott arra is, hogy összegezzék tudásokat, tapasztalataikat. Szintén hasznosnak találták, hogy megfogalmazhatták és átgondolhatták a jövőre vonatkozó álmaikat és vágyaikat. 

Magyarországon tartottak egy disszeminációs napot, ami arra hívatott, hogy bemutassa az eredményeket. Kb 60 fő vett ezen részt, ahol a résztvevők ki is tudták próbálni a módszert, aminek eredményeként Bugyiba is megvalósították a képzést, mivel a disszemináció során valaki vállalta ennek a biztosítását. Cél lenne, minél több városba megvalósítani ezt a képzési programot. De egyelőre támogatok és támogatás nélkül, sajnos ez nem tud megvalósulni. Viszont minél több idős számára elérhetővé kéne tenni.

A képzés program jelentőségét és sikerességét mutatja, hogy Ausztriában több díjat nyert el. Bekerült az időseknek szóló programok gyűjteményébe mint egy jó példa az idősek bevonására.

Seven Network együttműködés keretében meghívott tag volt a Budapesti Művelődési Központ is. Aminek keretében megvalósult az idős önkéntesek képzése is. 25 intézmény vett részt, Európa minden országa képviselte magát. Ennek a programnak a keretén belül is felhasználták a Budapest Művelődési központ által kidolgozott képzési programot.

A projekt egyik folytatásaként arra lehet számítani, hogy a különböző területeken dolgozó szervezetek ösztönzik és támogatják majd a kortársaktól tanulást az idősek körében. Ez azt jelenti, hogy a műhelymunka korábbi résztvevői a kiadott kézikönyv segítségével maguk is tarthatnak műhelyeket a saját helyi közösségük számára (Példa erre Bugyi). A projektben részt vevő szervezetek keresik a módját, hogy hogyan tehetnék rendszeresen elérhetővé ezt a műhelymunkát az idős érdeklődők számára. Az időseknek szervezett önkéntes csereprogramok előkészítő és utómunkálati szakaszainak tevékenységei közé is fokozatosan beépülnek a projekt keretében kidolgozott módszerek. A projektben részt vett szervezetek folyamatosan keresik a kapcsolatot más, különböző régiókban, környezetben és országokban működő szervezetekkel, amelyek számára hasznos lenne egy ehhez hasonló műhely megrendezése.  

 

Senior Volunteers as Cultural Ambassadors (Sevoca) program:

A program magyar neve Idős önkéntesek, mint kulturális nagykövetek.
Ez egy kétoldalú projekt volt, ami a Budapesti Művelődési Központ és a Lancasteri Egyetem között jött létre. 4 idős önkéntest fogadtak a program keretén belül Angliából, akik előadásokat tartottak az angliai hétköznapi és mindennapi kultúráról, illetve bemutatták azt. A következő témák kerültek bemutatásra:

§        Észak-Nyugat Anglia bemutatása

§        Barangolások a tóvidéktől Liverpoolig

§        Wordsworthtól a Beatlisig- Művészet és kultúra Észak- Nyugat Angliában

§        Virágok, foci, satöbbi- hobbi és szórakozás

§        Hit és hagyomány Észak-Nyugat Angliában

§        Angol ízek, jellegzetes ételek

 

Az előadások címeiből kitűnik, hogy igen széles és változatos témák kerültek bemutatásra. Az előadások során tolmács segített a magyar hallgatóknak a megértést és a kommunikációt. Ezeken az előadásokon bárki részt vehetett és általában 60- 80 fő vett részt rajta. A hallgatók életkorát tekintve elég széles volt, az egyik előadáson a 8 éves kisfiútól egészen a 80 évesekig mindenki megtalálható volt.

A program keretében 4 magyar önkéntes 3 hétre kiutazhat Angliába, ahol a magyar kultúrát bemutatják, illetve tanulmányozhatják a kinti kultúrát.

A programnak 3 része van: elsőként a felkészítés, második lépés a kiutazás és van egy értékelő része is. Mind a külföldi fogadó ország, mind a küldő ország értékel.

Az önkéntesekről elmondható, hogy hétköznapi szinten beszélik az angolt. Ez is a felkészítés része, aminek keretében heti 3 alkalommal részt vesznek angol képzésen. Program keretében emellett biztosítanak egy tolmácsot, a korlátok csökkentése érdekében.

A kint töltött 3 hét alatt az önkéntesek betekintést nyerhetnek a kinti felnőttképzésbe és az időseknek szóló programokba.

A következő együttműködést Németországgal szeretnék megvalósítani. Felvették a kapcsolatot egy bajor Népfőiskolával és benyújtották a pályázatot.

 

Összefoglalás:

 

A Budapesti Művelődési Központ programjai közül sok irányul az öregek képzésére. Ennek érdekében sok Európai projektre pályáz, amiben sikeresen is részt tudnak venni. Sőt olyan programok kidolgozására is sor került, amit több programban is fel tudnak használni. A programok és képzések során újabb és újabb ötletek merültek fel az idősek bevonására, illetve egymásra épültek a programok, mint például a Slic program során kialakított képzési programot felhasználják az önkéntesek képzésénél (Seven Network).
Sok esetben a programok időszakosak, illetve a támogatás összegétől függ. Habár a jól sikerült képzéseket célszerű lenne minél több helyre „eljuttatni”. Ilyen képzés a Grundtvig-Slic programja is, ami Magyarországon kevés helyre jutott el még eddig és ezáltal kevés idős ismerte meg. Fontos lenne minél több támogatót, illetve támogatási pénzt szerezni. Kiemelendő feladat az idősek bevonása a képzésekbe, és az is, hogy minél több időshöz eljussanak a programok. Ezért lenne fontos a támogatások minél jobb kihasználása és projektekben való részvétel.

Leküzdendő probléma, hogy sok idős anyagi gondokkal küzd, illetve a nagyvárosokon kívül kevés idősoktatási program érhető el így nem tudnak részt venni az időseknek szóló programokban.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.